« Najít podobné dokumenty

Obec Jíkev - Výpis z usnesení č.6/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jíkev.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis z usnesení č.6/2021
OBEC JÍKEV
Jíkev 58,289 32
<br>
<br> VÝPIS Z PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JÍKEV 6/2021 29.9.2021
<br> Základní informace o zasedání
<br> Den konání: 29.9.2021
<br> Místo konání: kancelář OÚ Jíkev
<br> Čas zahájení: 17:00
<br> Čas ukončení: 17:45
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Jaroslav
Žmolil,XXXXXX XXXX,XXXXXXXXX XXXX
<br> Jména
omluvených/neomluvených
členů zastupitelstva:
<br> XXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> PŘIJATÁ USNESENÍ:
<br> Usnesení č.1:
<br> Zastupitelstvo obce Jíkev určuje ověřovatele zápisu M.Lebdušku a V.Šafra a zapisovatelem
S.Říhu <.>
<br> Usnesení č.2:
<br> Zastupitelstvo obce Jíkev schvaluje následující doplněný program zasedání:
<br> Program:
<br> 1.Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
<br> 2.Schválení pořadu jednání
<br> 3.Kontrola usnesení ze zasedání ZO
<br> 4.Realizace výběrového řízení na zhotovitele Rekonstrukce obecní budovy č.p.120
<br> 5.Různé
<br> 6.Diskuze
<br> 7.Závěr
<br>
<br> Usnesení č.3:
<br> Zastupitelstvo obce Jíkev schválilo zápis ze zasedání ZO č.5/2021 ze dne 18.8.2021 <.>
<br>
<br> Usnesení č.4:
<br>
<br> a) Z důvodu neuzavření smlouvy ze strany společností API Kolín s.r.o a jejím následném
odstoupením,byla ZO vybrána na základě průzkumu trhu společnost AED Consulting <,>
s.r.o <.>
ZO schvaluje,že zpracováním podkladů a organizací výběrového řízení na zhotovitele
stavby „Rekonstrukce obecní budovy č.p.120“,vč.kompletní dokumentace k VŘ je
pověřena XXX XXXXXXXXX,jednatelka společnosti AED Consulting s.r.o <.>,IČ: 08623732 <.>
ZO ukládá starostce uzavřít Příkazní smlouvu se společností AED Consulting s.r.o <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
b) ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele „Rekonstrukce obecní budovy
<br> č.p.120“ s hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena.Pro tento účel ustanovuje
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,Stanislav
Říha a Ing.XXXX XXXXXXXX,kterou pověřuje výběrem dodavatele.Dále pověřuje
starostku k podpisu smlouvy o...

Načteno

edesky.cz/d/4942073

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jíkev      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz