« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Pozvání na 26. zasedání ZM - 13.10.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvání na 26. zasedání ZM - 13.10.2021
Statutární město Ostrava primátor 1/4 Pozvánka POZVÁNÍ na 26.zasedání zastupitelstva města,které se uskuteční dne 13.října 2021 v 9.00 hodin v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy ČASOVÝ ROZVRH: 9.00 hod.- zahájení - Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor - schválení programu zasedání - volba ověřovatelů zápisu z 26.zasedání ZM - informace o ověření zápisu z 25.zasedání ZM - projednávání jednotlivých bodů 11.00 - 11.30 hod.- přestávka 11.30 - 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů města - projednávání jednotlivých bodů 13.30 - 14.00 hod.- přestávka - projednávání jednotlivých bodů Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele.SEZNAM MATERIÁLŮ: 1.Informace o činnosti orgánů města 2.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor: X.Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky zaměstnanci statutárního města Ostravy zařazeného do Městské policie Ostrava 4.Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě Statutární město Ostrava primátor 2/4 Pozvánka 5.Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Magistrátu města Ostravy 6.Uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o úvěru mezi statutárním městem Ostrava a Komerční bankou,a.s <.>,ev.č.2838/2019/OFR,sjednané dne 27.9.2019 7.Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Revitalizace ulice XXXXXXX XXXXXXXX v Ostravě-Porubě" X.Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Rekonstrukce objektu Dělnická č.p.411 na bytový dům pro seniory SO 02 – 04" 9.Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě – etapa B2 Předkladatel Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměste...

Načteno

edesky.cz/d/4941830

Meta

Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz