« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
č.j.MMB/0509020/2021/Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit.darovat,pronaimout,propachtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výnrosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15—ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> Úřad "maska čásll mawa
<br> Brno Madánské nám._1£h617 00 Brno - části p.č.7877 zahrada o výměře 343 m2
<br> 3 0 —09— 2021 - části p.č.7878 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 64 m2 a.),/l 0 359 PZ <,>
<br> — castl p.c.7889/1 zahrada o vymere 1838 m2 PHW“
<br> vše V k.ú.Zidenice
<br> 1.prodej pozemků
<br> '
<br> DOŠLO
<br> Legenda: MMM;
<br> :] Statuláml město Brno _ smc Brno.a.s <.>
<br> Předmět dlwzlm— gods : SAKO Brno.a.s <.>
<br> - čásl poz.p.č.""A — 343 m'
<br> wan poz.p.č.7877- 1 935 m'
<br> - čásl poz.p.č.7678 - 64 m' (vše db GP 3924-345/2021)
<br> Lokalita - Bělohorská Maglstrát města Brna,Majetkový odbor s 'I'I'l'l uuu It.Magaůmaaďwa v.<.> -“m $
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Bc.Frimmelová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216,tel.542173085,e—mail:jí'immelova.renata©brno.cz)
<br> č.j.MMB/0509020/2021/Vich
<br> propachtování pozemků
<br> - části p.<.> 4407/45 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 173 m2
<br> - části p.<.> 7877 zahrada o výměře 2744 m2
<br> - části p.<.> 7878 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 196 m2
<br> — části p.<.> 7889/1 zahrada o výměře 537 m2
<br> — části p.'„7891 orná půda o výměře 1294 m2
<br> vše v k.ú.Zidenice „
<br> stávajícímu smluvnímu uživateli pozemků Základní organizací Ceskévho zahrádkářského svazu Brno Juliánov 1 (ICO: 605 53 588,sídlo Hromádkova 4020/22,Zidenice,636 00 Brno)
<br> 0< 0< O< O< O:
<br> w / l_e g e n d a ; Vlnslnld gemini:
<br> :] statutárnl mě...

Načteno

edesky.cz/d/4941826

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz