« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Záměr obce - prodej obecních pozemků k výstavbě RD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer-ii.-848a7.pdf
Obec Horní Bojanovice
Horní Bojanovice č.p.96,693 01,IČ 00 283 169 <,>
<br> tel 519 414 227,519 414 233,Email: info@hornibojanovice.cz
<br>
zveřejňuje dle par.39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích
<br>
Z Á M Ě R O B C E
<br>
Prodej stavebních pozemků
<br> Obec Horní Bojanovice hodlá prodat stavební pozemky,které budou
zasíťovány.Jedná se o pozemky p.č.1570/138 (o výměře 766 m2),1570/162
(795 m2) v katastru Horní Bojanovice.Kupní XXXX XXXX X.XXX,- Kč/mX <.>
Pozemky budou využity pro výstavbu rodinných domů.S vybranými uchazeči
bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí na koupi pozemku,na základě,které
bude vybrána záloha ve výši 50 % ceny pozemku.Termín pro podepsání
smlouvy o smlouvě budoucí a zaplacení zálohy bude 31.10.2021.Další
z podmínek smlouvy budou: zřízení trvalého pobytu v novém domě,kolaudace
do 5 let a ponechání si nemovitosti ve svém vlastnictví po dobu min.10 let od
předání pozemku.Dále se bude celá výstavba řídit Územním plánem obce a
regulativem (dům bude nejblíže 5 m od obruby komunikace,sedlová / valbová
střecha – hřeben rovnoběžně s komunikací,jedno nadzemní podlaží s možností
podsklepení a podkrovního bydlení).Kupující dále uhradí před podpisem kupní
smlouvy poplatek za převod rezervovaného příkonu 3x25A ve výši 12.500,- Kč
a doplatek 50 % <.>
Žádost společně s motivačním dopisem zašlete nejpozději do 15.10.2021 na
Obecní úřad Horní Bojanovice,693 01 Horní Bojanovice 96.Bližší informace
na OÚ Horní Bojanovice,tel.: 519414233 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> ……………………….<.> ………………… <.>
XXXXXXXX XXXXXXX –starosta
<br>
<br> Vyvěšeno: X.XX.2021 Sňato dne:
<br> Vyvěšeno v elektronické podobě: 1.10.2021

Načteno

edesky.cz/d/4941385

Meta

Prodej   Územní plánování   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz