« Najít podobné dokumenty

Obec Černovice (Blansko) - Rozpočet obce 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černovice (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2017.pdf
fl \ )
<br> OKRES BLANSKO
<br> Město—obec ČERNOVICE
<br> IČO 280101
<br> ROZPOČET NA ROK 2017
<br> Rozpočet je schvalován v obecním zastupitelstvu dne 22.12.2016 Rozpočet vypracovala odpovídá : Křicova' Telefon : 516460626
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Máni—
<br> podpis starosty
<br> VČernovicích 5.prosince 2016
<br> Razítko obce : Vyvěšeno : 5.12.2016 Sňato : 21.12.2016
<br> Vyvěšeno i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> Rozpočet příjmů
<br> Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.Daň z příjmu fyz.osob z podn <.>
<br> Daň z příjmu FO — 2 kap.Výnosů Daň z příjmu práv.osob
<br> Daň obec
<br> DPH
<br> Poplatek za likvidaci komun.Odpadi.Poplatek ze psů
<br> Poplatek za užívání veř.Prostranstvi Poplatek ze vstupného
<br> Odvod loterií
<br> Správní poplatky
<br> Daň z nemovitostí
<br> Nl př.Dot.Ze st.Rozp <.>
<br> Nl dotace od obcí
<br> Příjmy z lesa
<br> vnitřní obchod
<br> Pohřebnictví
<br> Příjmy z pronájmu movitých věcí Činnost státní správy
<br> Příjmy z úroků
<br> Příjmy z dividend ČS
<br> Pošta
<br> Nájem škola byt
<br> Ekokom
<br> Komunální služby,pronájem pozemk Nájem hospoda,kadeřnictví
<br> Příjmy z prodeje pozemků
<br> Příjmy z pronájmu domu č.67
<br> Příjmy z prodeje zboží kultura - rodác
<br> 2017 - návrh
<br> 900 000 50 000 100 000 1 000 000 50 000 1 900 000 195 000 8 000 1 000 6 000 15 000 2 000 210 000 71 400 0 150 000 2 000 10 000 1 00 1 000 1 000 10 000 18 000 28 500 10 000 5 000 72 000 70 000 78 000 1 000
<br> 4 965 000
<br> pol <.>
<br> 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1344 1382 1361 1511 4112 4121 2111 2112 2111 2133 2112 2141 2142 2111 2132 2329 2131 2132 3111 2132 2112
<br> par <.>
<br> 1031 2 141 3632 3633 6171 6 310 6 310 2411 3 113 3 723 3639 3613 3639 3 639 3 319
<br> Rozpočet- výdajů 2017 - návrh
<br> Ostatní os.výdaje OLH
<br> Nákup ostatnich služeb - stromky Zimní údržba silnic
<br> Výdaje na zajištění oprav a údržt Stavby investice
<br> Výdaje na dopravní obslužnost Neinv.transf.Svaz <.>
<br> Záležitosti p...

Načteno

edesky.cz/d/4940985

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Černovice (Blansko)
27. 09. 2022
24. 09. 2022
21. 09. 2022
20. 09. 2022
20. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Černovice (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz