« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Strak0|
<br> Odbor dopravy
<br> Velké náměstí 2
<br> 386 01 Strakonice
<br> pracoviště Krále Jiřího z Poděbrad 772
<br> ian-gs: 311? “u :; A B *i'f-í-ÚYNÍ?
<br> Loš'lo dne:.<.>.<.>.29092021.<.>.<.>.<.>.ZM'FCOVáí/ázfiy
<br> 0 co.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4403.<.>.<.> <.>
<br> Počet lislů (.“::oli memu:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> GC./.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Počet líslň (svazků) příloh:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> unu | EL.— Ub,a.s.Chmelová 2920/6 196 00 Praha 10 IC: 25103431
<br> Naše č.j.: MUST/038521/2021/OD/smit v zastoupení Sp.zn.: MUST/038521/2021/2 ' Mgr.XXX XXXXXX Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX Realizace dopravního značení Telefon: XXX XXX XXX U Tří dubů 2533/29 E-mail: tereza.smidova©mu-st.cz 370 10 České Budějovice IČ: 06597670 Datum: 22.9.2021 Vypraveno:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Strakonice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný úřad podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon osilničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR- KŘ,DI Strakonice č.j.KRPC-99625—1/ČJ—2-021 020706 ze dne 3.9.2021
<br> stanovuje
<br> žadateli:
<br> společnosti GEOTEC — GS,a.s <.>,Chmelová 2920/6,106 00 Praha 10,IČ: 25103431 v zastoupení
<br> Mgr.Janem Hanzalem,Realizace dopravního značení,U Tří dubů 2533/29,370 10 České Budějovice,IČ: 06597670
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici č.II/142 a č.11/144 a na místní komunikaci v ulici U Tkalcovny ve Volyni z důvodu realizace inženýrskogeologického průzkumu,a to v tomto termínu: od 29.9.2021 do 8.10.2021
<br> za těchto podmínek:
<br> 1) Přechodná úprava provozu bude vyznače...

Načteno

edesky.cz/d/4940304

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz