« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místních komunikacích základního komunikačního systému a na průjezdním úseku silnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místních komunikacích základního komunikačního systému a na průjezdním úseku silnice
Úřad městské části města Bm: Mariánské nám.13:11 617 00 Bmo o._J Magistrát města Brna % 3 O "09“ 2021 Odbor dopravy č.j.“155% DL Priloha: SP.ZN.: 5400/OD/MMB/O498480/2021 VYŘIZUJE: Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX Č.J.: MMB/10/21/498480/2021—N TEL./E-MAIL: 542 174 772/jelinkova.dana©brno.cz
<br> Veřejná vyhláška
<br> Návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Brna,po dobu nejméně 10 dnů <.>
<br> Vyvěšeno dne: 3 [] "09 2321 Úřadměstské části města Bma
<br> m0— lh Marlánské nám.& 617 00 rnv Sejmuto dne: WMV
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 30.as),2921
<br> Ukončeno zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místních komunikacích základního komunikačního systému a na průjezdním úseku silnice
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení 5 40 odst.4 písm.a),odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikácia/T),čl.29 odst.2 písm.a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek,a podle ustanovení 5 124 odst,6 a ustanovení š 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti o vydání opatření obecné povahy,ze dne 22.09.2021,společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,IČO 60733098,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno,podané v zastoupení na základě plné moci společností ZNAKOM,s.r.o <.>,IČ: 26264641 ( déle jen „navrhovatelů a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO (č.].KRPB— 57890—1/ČJ-2020-0600Dl ze dne 13.března 2020) připravil dle ustanovení 5 19a...

Načteno

edesky.cz/d/4940011

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz