« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Svolání 1. zasedání okrskové volební komise - volby do PS 8 - 9. 10. 2021.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (198.96 kB)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.a 9.řfina2021
Svo!ání prvního zasedání okrskové volební komise
<br> Obecní úřad Rokytá Dne 13.9.2021
<br> V souladu s § 14c odst <.>
<,> 1 písm.d) zákonač.247t1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky
<br> a o změně a doplnění něktených dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> svolávám
<br> prvnízasedáníokrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovnyParlamentu ČR,které se
<br> budou konat ve dnech 8.a 9.řiina 2021.První zasedání se uskuteční dne
<br> 15.9.2021"" v í 6:3 0 hodin v budově obecního úřadu Rokytá se sídlemHorní Rokytá
č.p,35
<br> Učast všech členů je nutná.K prvnímu zasedáníje nutno vzít s sebou oběanský průkaz <.>
<br> XXXXXXX XXXXX
starosta obce
<br> Zveřejněno na úřední desce: XX.9.2021
<br> Sejmuto z úřední desky:
<br> 28

Načteno

edesky.cz/d/4938347

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz