« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Nařízení SVS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení SVS
MĚSTSKÁ čásr PRAHA-SLIVENEC 'Ř :) nasrat-re ČÁSTi _ __ __ _ *; „€* LOGhK-Cfv'c C Č“,7,_— (jíl/Ž: 01;
<br> 0/54 00 Praha SS.;vanec y'f/(V'gť/M?.26/ *? 24) Či!
<br> (5) /
<br> “*“ “**-“""“"ism “ P'm llIlllllllllllliltlllllllllllllllll Státní veterinární správy usa—ma Na Kozačce 87013,Praha 2,120 00
<br> Č.j.SVSl2021i072447-A
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen „MěVS v Praze SVS“) jako správní orgán věcně a místně příslušný podle 5 4? odst.4 a 7 a g 49 odst.1 písm.c) zákona č.166ř1999 Sb <.>,o veterinární péči a ozměně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“),v souladu s ustanovením % 17 odst.1 veterinárního zákona av kontextu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016429 0 nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat,rozhodla takto:
<br> čl.1 Ukončení mimořádných veterinárních opatření
<br> Mimořádná vetennámí opatření neřízená dne 26.08.2020 Nařízením Státní veterinární správy č.j.: SVSl2020l097479—A z důvodu výskytu a kzarnezení Šíření nebezpečně nákazy moru včelího plodu na území hlavního města Prahy,se ukončují <.>
<br> čl.2
<br> Společná a závěrečná ustanovení
<br> (1) Toto nařízení Státní veterinámí správy nabývá podle ustanovení % 76 odst.3 písm.a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášeni se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu hl.rn.Prahy.Nařízení Státní veterinámí správy musí být každému přístupně u MěVS v Praze SVS,Magistrátu hl.m.Prahy a všech obecních úřadů,resp.úřadů městských částí,jejichž území se týká.Vyhlásí se tak,že se vyvěsí na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy a všech obecních úřadů.resp.úřadů městských částí,jejichž území se týká,na dobu nejméně 15 dnů <.>
<br> (2) Dnem účinností tohoto nařízení se zmšuje nařízení Státní veterinární správy č.j:.SVSI2020í097479-A ze dne 26.08.2020 <,>
<br> V Praze dne 23.09.2021
<br> doc...

Načteno

edesky.cz/d/4937510

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
28. 01. 2023
28. 01. 2023
28. 01. 2023
25. 01. 2023
19. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz