« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška veřejné projednání Návrhu změn RP a ÚP města Brna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška veřejné projednání Návrhu změn RP a ÚP města Brna
uma "umu Wl! nm Don-
<br> _ Marunaka nám.1.617 00 Brno Magistrát města Brna 9.B \ R | N | 0 ' Odbor územního plánování a rozvcjgš 2 9 “09" 2021
<br> IA “ (\.<.> <.>
<br> „ ČJ A015 Q 91.C].: MMB/0501091/2021 '
<br> Priloha:
<br> EREJ NA VYHLASKA
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen „OÚPR“) jako pořizovatel územně plánovací dokumentace dle 5 6 odst.1 písm.a),g 188 odst.3,g 55b odst.2 ve spojitosti s š 52 odst.1,2,3 a 4,5 70 a 5 73 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a g 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje
<br> veřejné projednání
<br> Návrhu změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno (RP MPR) vybraných ke zkrácenému postupu pořízení a Návrhu změn Územního plánu města Brna souvisejících s řešením změn RP MPR vybraných ke zkrácenému postupu pořízení včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
<br> Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat
<br> v úterý 2.listopadu 2021 v 16:00 hod v budově Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno,v zasedací místnosti č.426 ve lV.podlaží <.>
<br> Veřejné projednání bude konáno za dodržení v dané době aktuálních hygienických a epidemiologických opatření vyhlášených příslušným orgánem státní správy <.>
<br> Jedná se o soubor 9 změn Regulačního plánu městské památkové rezervace (dále jen „RP MPR“) převážně z roku 2016,4 z nich vyžadují souběžné pořízení změn Územního plánu města Brna (dále jen „ÚPmB“): — změny RP MPR RP1/16/Z — Gorazdova 7 — vyznačeni stávajícího objektu v grafické části RP,RP6/16/Z - Údolní 35,parc.č.725 — stabilizace stávajícího objektu bydlení,RP7/16/Z — ul.Nádražní,Benešova,Divadelní a část Malinovského nám.— aktualizace dopravně urbanistického řešení lokality,RP20/16/Z - ul,Kopečná — změna funkčního a prostorového využití za účelem přestavby území,RP21/16/Z — ul....

Načteno

edesky.cz/d/4936758

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz