« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ufad městské části měst) Brna Mariánské nám.„131617 00 Brno
<br> ' 23-—09'—'2021"W“?\ R | N | o '
<br> Magistrát města Brna
<br> 3.ooŠLo'
<br> Odbor dopravy AQQJČŠ W— Příloha: sp.ZN.: 5400/OD/MMB/0321049/2021/7 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Bino XX' XX' XXXX č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX/ZAV TEL./E-MAIL: 542174 755/zavadil.miroslav©brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — silnici |||/15278,ulice Havránkova,Brno
<br> Vyvěšeno dne: 29 -[19- 2021
<br> Úřad městské mčáati hmšsta Brne
<br> mňhnčmžiw 'i'fjj'/!$\,' : )„n VW
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 29 -l]9- 2021
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — silnici |||/15278,ulice Havránkova,Brno,formou výkresu číslo přílohy D.1.1.2.g pod názvem „SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ",pod názvem stavby „“Přechod — ul.Havránkova“ 80 100 Novostavba přechodu pro chodce p.č <.>,k.ú.Dolní Heršpice (612111)",„INVESTOR: Městská část Brno—jih,Mariánské náměstí 13,617 00 Brno“,„STUPEN PD SPOLEČNÉ POVOLENÍ“,„ZAKÁZKA O2JNDS/18",„FORMAT 2 A4“,„DATUM 06/2021“,„MĚŘÍTKO 1:250",zpracovaného společností JNDS projekt,s.r.o <.>,IČO: 05734894,se sídlem Mlýnská 905/6,678 01 Blansko,3 dotčeným orgánem podle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu — Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno—město,pracoviště dopravního inženýrství,svydáním jeho vyjádření pod č.j.: KRPB-20522-4/ČJ—2021-0602Dl,ze dne 20.07.2021,podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c)a odst.5 zákona o ...

Načteno

edesky.cz/d/4936757

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz