« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Uřad městské“ části města Brna Mariánské nám.nedlhsn 00 Brno Magistrát města Brna 9:.29—09- 2021 B R N 0 Odbor dopravy ' “ Priloha: SP.ZN.: 5400/OD/MMB/O321095/2021/7 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX_ XX.XXXX č.J.: MMB/0475876/2021/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav©brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — veřejně přístupné účelové komunikaci,stezka pro pěší od ulice Sokolova pod názvem stavby „“Vybudování stezek pro pěší“ pravý břeh Svratky parc.c č <.>,704/2 704/3,704/9,704/7,706/4,707/8,707/7,704/33,2051/1 k.ú.Horní Heršpice“,Brno
<br> „ „ Úřad městské části hměsta Brna Vyveseno dne.29 -09' 2021 Mariánské nánŠXgWsl—ŠNO BT <,>
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 2 9 —D9- 2021
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — veřejně přístupné účelové komunikaci,stezka pro pěší od ulice Sokolova pod názvem stavby „“Vybudování stezek pro pěší“ pravý břeh Svratky parc.č.704/2,704/3,704/9,704/7,706/4,707/8,707/7,704/33,2051/1 k.ú.Horní Heršpice",Brno,formou výkresu číslo přílohy D.1.1.2.9 pod názvem „SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ",pod názvem stavby „"Vybudování stezek pro pěší" pravý břeh Svratky parc.č.704/2,704/3,704/9,704/7,706/4,707/8,707/7,704/33,2051/1 k.ú.Horní Heršpice“,„lNVESTOR: Městská část Brno—jih,Mariánské náměstí 13,617 00 Brno“,„STUPEN PD SPOLEČNÉ POVOLENÍ“,„ZAKÁZKA 03JNDS/18",„FORMÁT 6 A4“,„DATUM 05/2020“,„MĚŘÍTKO 1:1000",zpracovaného společností JNDS projekt,s.r.o <.>,IČO: 05734894,se sídlem Mlýnská 905/6,678...

Načteno

edesky.cz/d/4936756

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz