« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Informace o konání zastupitelstva obce Rokytá dne 20.09.2020 od 18:00 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání zastupitelstva 20.9.2020 zde ke stažení (168 kB)
OBEC ROKYTÁ
<br> OBECNÍ ÚŘAD ROKYTÁ
Horní Rokytá 35,295 01 Mnichovo Hradiště
<br>
Č.j.425/2021
<br> V Horní Rokytě dne 11.9.2021
<br>
<br> Informace
o konání zasedání zastupitelstva obce Rokytá
<br>
Obecní úřad Rokytá v souladu s ust.§ 93 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů,informuje o době,místě a programu zasedání zastupitelstva obce
Rokytá,svolaného starostou obce Antonínem Markem v souladu s ust <.>
§ 92 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů:
<br> Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Rokytá,Horní Rokytá 35,295 01 Mnichovo
Hradiště
Doba konání: 20.9.2021 od 18:00 hod <.>
<br>
Navržený program:
<br> 1.Zahájení
2.Schválení programu
3.Kontrola plnění usnesení
4.Schvalování OZV č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
5.Schvalování prodeje pozemku p.č.793 v k.ú.Dolní Rokytá
6.Schvalování prodeje pozemku p.č.385/20 v k.ú.Horní Rokytá
7.Schvalování prodeje pozemků p.č.206/3 v k.ú.Dolní Rokytá
8.Schvalování uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene p.p č.1006/1
9.Informace o průběhu akce „oprava MK Dolní Rokytá“
10.Informace o realizaci stavby na odvod srážkových vod
11.Schvalování uzavření smlouvy – spisová služba
12.Schvalování uzavření smlouvy – ošetření dřevin
13.Schvalování nákupu stromů do ovocné aleje
14.Rozpočtové opatření č.6
15.Rozpočtové opatření č.7
16.Schvalování příspěvku spoluobčanům ve věku 65+ před Vánoci
17.Projednání plánované rekonstrukce části vodovodu v k.ú.Horní Rokytá
18.Různé organizační záležitosti
19.Náměty a připomínky zastupitelů
20.Diskuze
21.Závěr
<br>
XXXXXXX XXXXX,starosta obce v.r <.>
<br> Vyvěšeno dne: 11.9.2021
Sejmuto dne:
<br> Současně zveřejněno na elektronické úřední desce obce Rokytá <.>

Načteno

edesky.cz/d/4933843

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz