« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Zápis + usnesení č. 3 ze dne 20.9.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-usneseni-c.-3-ze-dne-20.9.2021-1-.doc
Výtisk jediný
<br> Počet listů 2
<br> Zápis č.3/2021
<br> z veřejného zasedání zastupitelstva obce Felbabka
<br> konaného dne 20.9.2021
<br> Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Felbabka čp.79,od 19.00 hod.Schůzi řídil starosta p.XXXXX XXXXXXX <.>
Přítomni: p.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXXX,pí.XXXX XXXXXXXX
<br> p.XXXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXX,pí.XXXXX XXXXXXXXXXX,p.XXXXXXXXX XXXXXX
Omluveni:
Program zasedání:
X.Úvod a schválení programu
<br> 2.Zvolení zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise
<br> 3.Schválení rozpočtových opatření
4.Informace zastupitelů
5.Diskuse
6.Usnesení
7.Závěr
1.Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce Felbabka
<br> a prohlásil,že datum,místo konání a program zasedání byl řádně vyvěšen na úřední desce i na elektronické úřední desce <.>
<br> Přečetl program zasedání a nechal o programu hlasovat <.>
<br> Program byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br> Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
2.Navržen zapisovatel pí.P.Kadeřábková
<br> ověřovatelé p.Z.Záhořík a p.A.Ohrablo
<br> Navržen předseda návrhové komise pí.D.Feňáková <,>
<br> členi p.M.Kotěra a p.J.Kadeřábek
<br> Návrh byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br> Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 3.Starosta informoval o rozpočtovém opatření 6/2021,které schválil
<br> 10.8.2021 <.>
<br> Rozpočtové opatření je k nahlédnutí v kanceláři OÚ <.>
<br> Zastupitelstvo vzalo RO 6/2021 na vědomí <.>
<br> Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 4.Informace zastupitelů:
<br> - 25.9.se bude konat dětský sportovní den
<br> 5.Diskuse:
<br> 6.Předseda návrhové komise,pí XXXX XXXXXXXX,přečetla návrh
<br> usnesení č.X/XXXX <.>
<br> Návrh byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br> Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 7.Starosta poděkoval všem za účast a v 19.10 ukončil
<br> zasedání <.>
<br> Dne 20.9.2021
<br> Zapisovatel: pí.P.Kadeřábková
<br> Ověřovatelé: p.Z.Záhořík a p.A.Ohrablo
<br> ……………………………
<br>
…………………………… <.>
<br> XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> místostarostka starosta
<br> Př...

Načteno

edesky.cz/d/4933358

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz