« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Finanční úřad Teplice - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Finanční úřad Teplice - Veřejná vyhláška
Finanční úřad pro Ústecký kraj
Velká Hradební 39/61,400 21 Ústí nad Labem
<br> Územní pracoviště v Teplicích
Dlouhá 143/42,415 01 Teplice
<br>
Č.j.: 2054889/21/2514-00460-506923
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXXX XXXXX,Oddělení majetkových daní
Tel.: XXX XXX 114; 417 551 111
E-mail: podatelna2514@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: df7n6d6
<br>
<br> XXXXX XXX A Alanssari,nar.XX.XX.XXXX
B.5 H.208 St.15
DOHA
Stát Katar
<br>
<br> Číslo poplatníka: 684658810
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Finanční úřad pro Ústecký kraj,Územní pracoviště v Teplicích,ve smyslu ustanovení § 49
odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový
řád“),touto veřejnou vyhláškou oznamuje výše uvedenému daňovému subjektu,že jeho
písemnost:
<br> č.j.: 1854637/21/2514-00460-506923
<br> je uložena na Finančním úřadě pro Ústecký kraj,Územním pracovišti v Teplicích <,>
Dlouhá 143/42,415 01 Teplice <.>
<br> Písemnost si daňový subjekt může vyzvednout v úřední dny v kanceláři č.101 v 1.patře
v době od 8.00 do 17.00 hodin <.>
<br> Nevyzvedne-li si adresát písemnosti doručované veřejnou vyhláškou do 15 dnů ode dne
vyvěšení na úřední desce správce daně,považují se písemnosti posledním dnem této lhůty
za doručené (ustanovení § 49 odst.3 daňového řádu) <.>
<br> Datum vyvěšení veřejné vyhlášky: …………………………… <.>
<br> Datum sejmutí veřejné vyhlášky: …………………………… <.>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> XXXX a zástupce vedoucího oddělení
<br>
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/4932989

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz