« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřad mem asy města Bma
<br> Bmo - Maňánakb nám.“the" 00 Brno 9 2 7 09 2021 MAGISTRAT MESTA BRNA *? _ 4,P" 601 67 BRNO,Kounicova 67 *“1- 0 0/0 al 4 Příloha: Odbor dopravy Č.j.: MMB/O464637/2021 Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0464637/2021 lng.Lang 542174217 27.9.2021 Městská část Brno-jih Doručeno: 27.09.2021 MCBJIH/10203/2021 v r 7 V lis.fÍO : VEREJNA VYHLASKA Ye “ '
<br> WL! Jj | IllllllIllllllllll
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) á 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR MŘP Bmo,č.j.KRPB—148781-2/ČJ-2021-0602DI,ze dne 6.9.2021 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením & 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele:
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641 stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III.třídy Ořechovská a na místní pozemní komunikaci Rozhraní podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace přechodu pro chodce na ul.Ořechovská při ul.Rozhraní <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je V období 4.10.2021 — 31.12.2021.Skutečný termín bude upřesněn V rozhodnutí silničního správního orgánu <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být vrozporu spříslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich ú...

Načteno

edesky.cz/d/4932636

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz