« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov - Žádost o povolení výjimky z ochranných podmínek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

žádost o povolení (1.74 MB)
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 932 fax: 257 280 203 sykora@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 24.9.2021
<br> Číslo jednací: 118344/2021/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_111286/2021/KUSK/2
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXX l.XXX
<br> Značka: OŽP/Sy
<br>
<br> Věc: Žádost o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných
<br> živočichů druhů čmelák zemní (Bombus terrestris) – přemisťování jejich
<br> vývojových stádií nebo jimi užívaných sídel,nabízení za účelem prodeje a žádost
<br> o udělení souhlasu s vypouštěním zvláště chráněných živočichů druhu čmelák
<br> zemní (Bombus terrestris) do volné přírody – oznámení o zahájení řízení
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
<br> „krajský úřad“) kompetentní podle ust.§ 77a odst.5,písm.f) a h) zákona č.114/1992
<br> Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> č.114/1992 Sb.“),a dle ust.§ 29 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění
<br> pozdějších předpisů,uvědomuje účastníky v souladu s ust.§ 47 odst.1 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) o
<br> zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky z ust.§ 56 odst.1 zákona
<br> č.114/1992 Sb <.>,ze zákazů uvedených v ust.§ 50 odst.2 zákona č.114/1992 Sb.<,>
<br> škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu čmelák
<br> zemní (Bombus terrestris),konkrétně přemisťovat jejich vývojová stádia a XXXX
<br> užívaná sídla,a dále o zahájení řízení ve věci udělení souhlasu k vypouštění zvláště
<br> chráněných živočichů druhu čmelák zemní (Bombus terrestris) do volné přírody v
<br> obvodu územní působnosti krajského úřadu dle ust.§ 77a odst.4 zákona č.114/1992
<br> Sb.Čmeláci pocházejí z území České republiky <.>
<br>
<br> Správní řízení bylo zahájeno na základě žádosti XXXX XXXX Šeffera,datum narození:
<br> XX.X.1963,Dobelice 87,672 01 Dobelice (IČO: 49442902),ktero...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz