« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Výběrové řízení - referent všeobecné správy - Svinov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - referent všeobecné správy - Svinov
Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Svinov Bílovecká 69/48
<br>,„ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA URAD MESTSKEHO oevoou svruov
<br> _ Oznámení o vyhlášení výběrového řízení tajemnice Uřadu městského obvodu Svinov vyhlašuje výběrové řízení č.3/2021 na obsazení pracovního místa v rámci Uřadu městského obvodu Svinov
<br> Druh práce referent všeobecné správy - vedeni správního řízení o přestupcích,volby Odbor úřadu organizační,vnitřních a soc.věcí,školství,kultury a kontroly Místo výkonu práce územi statutárního města Ostravy
<br> Předpokládané datum
<br> vzniku pracovního poměru: 11/2021
<br> Platová třída: 10 <.>
<br> Charakteristika zajišťuje přestupkovou agendu,vrámci které plní úkoly v rozsahu svěřeném vykonávané práce: městskému obvodu Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č.14/2013 <,>
<br> Statut města Ostravy,v platném znění,tim,že prověřuje došlá oznámení o přestupcích a projednává přestupky (zejména na úseku veřejného pořádku,občanského soužití a proti majetku) podle zákona 250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,ve znění pozdějších předpisů a dále i přestupky podle zvláštních zákonů.Organizačně zajišt'uje průběh voleb dle volebnich zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Předpoklady dle 5 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění
<br> Požadovaná kvalifikace vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo,nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti
<br> Jiné požadavky všeobecný přehled o ustanovení zákonů:
<br> - č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - č.250/2010 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - zákony o volbách,ve znění pozdějších předpisů
<br> - orientace v Obecně závazné vyhlášce statutárního města Ostravy č.14/2013 Sb <.>,Stat...

Načteno

edesky.cz/d/4927895

Meta

Nabídka zaměstnání   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz