« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Výběrové řízení č. 4_2021 Polanka nad Odrou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení č. 4_2021 Polanka nad Odrou
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.4/2021
<br> _ Statutární město Ostrava Uřád městského obvodu Polanka nad Odrou tajemnice UMOb Polanka nad Odrou
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci UMOb Polanka nad Odrou:
<br> Druh práce: - výkon státní správy a samosprávy na úsek silničního hospodářství,Životního prostředí,investiční činnosti a tím související agendou Místo výkonu práce: Ostrava — Polanka nad Odrou,ul.1.května č.p.330/160,725 25
<br> Zařazení: úředník
<br> Charakteristika vykonávané práce: silniční správní úřad,povolování výjimek do zákazu vjezdu,dopravní značení,povolování kácení dřevin rostoucích mimo les,odpadové hospodářství,aj <.>
<br> Platové zařazení: 9.— 10.platová třida vsouiadu snařízením vlády č.300/2019 Sb <.>,v platném znění,možnost postupného přiznání osobního příplatku podle kvality odvedené práce
<br> Požadované vzdělání: středoškolské ukončené maturitou nebo vysokoškolské nejlépe stavebního směru,předpoklady dle 5 4 zákona č.312/2002 Sb.<,>
<br> Jiné požadavky: znalost zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,znalost zákona 500/2004 Sb <.>,správní řád,znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,znalost zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku silničního hospodářství nebo životního prostředí výhodou,nutná uživatelská znalost PC,samostatnost,komunikativní schopnosti,zodpovědnost,praxe ve státní správě a samosprávě vítána
<br> Předpoklady: státní občan ČR nebo cizí stání občan,který má v ČR trvalý pobyt způsobilost k právním úkonům bezúhonnost ovládání jednacího jazyka
<br> Přihláška musí obsahovat: - jméno,příjmení,titul - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu u cizího státního občana — datum a vlastnoruční podpis
<br> Doklady,které zájemce připojí k přihlášce: - životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,- výpis z evidence re...

Načteno

edesky.cz/d/4927894

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz