« Najít podobné dokumenty

Akademie věd České republiky - Požadavky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Akademie věd České republiky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požadavky
Výběrová řízení - Akademie věd České republikyZákladní předpoklady uchazeče:
přiměřená publikační aktivita
zkušenosti s přípravou a realizací projektů VaV
schopnost týmové spolupráce na mezinárodní úrovni apod <.>
Od uchazeče se očekává,že předloží ucelenou koncepci oddělení s respektováním následující charakteristiky:
Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství je prioritně zaměřeno na vědní oblast přípravy katalyzátorů,studium transportu médií v katalyzátorech a jejich mikrostrukturu až po jejich využití v procesním inženýrství.V rámci navazujícího aplikovaného výzkumu jsou řešena aktuální témata,jako odstraňování cizorodých látek z vod i kontaminovaných zemin,vývoj a optimalizace heterogenních katalyzátorů pro čištění ovzduší <.>
Nabízíme:
Platové zařazení: 55 000 – 80 000 (v závislosti na praxi,vědeckých výsledcích,úspěšnosti získání grantových prostředků) 
Funkční období 5 let od 1.1.2022
Zaměstnanecké benefity
 
Uchazeči se vyzývají,aby předložili svou koncepci spolu s odborným životopisem na personální oddělení ÚCHP ( krizova@icpf.cas.cz ) v termínu od 1.10.do 12.11.2021.V průběhu listopadu proběhne vlastní výběrové řízení <.>
Uzávěrka přihlášek: 12.11.2021
Dovolujeme si Vás informovat,že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje,a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP,DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice.Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst.1 písm.b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici.Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno,Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám.V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme,že máte právo (i) na přístup k osobním údajům,(ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,...

Načteno

edesky.cz/d/4926632

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Akademie věd České republiky
09. 11. 2021
09. 11. 2021
08. 11. 2021
05. 11. 2021
04. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Akademie věd České republiky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz