« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb
OZNÁMENÍO DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍVOLEB Do poslArtrcxÉ sttĚutovHy pARLAMENru česxÉ REpuBLlKy Starostka obce Tlustice podle § 15 odst 1 a2 zákona č.24711995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění něktených dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),oznamuje: 1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 8.října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 9.října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.2.]Vístem konání voleb ve volebním okrsku Tlustice je volební místnost - velká zasedací místnost - obecního úřadu pro voliče bydlící v Tlustici.3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící,škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.4 5 V Tlustici dne 23.záYí 2021 é&ufuáeE,<,> / [\/gr.XXXXXX XXXXXXX starostka obce oBEcNi Únno TLUsTlcE XXX XX Hořovice okr.Beroun

Načteno

edesky.cz/d/4926207


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz