« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

volby-2021-oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb.pdf
OBECNÍ ÚŘAD VIDOV
<br> Vidov 51,370 07 české Budějovice
<br> OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br> do Poslanecké sněmovny České republiky
<br> Starosta Obce Vidov podle zákona č.247/1995 Sb <.>,O volbách dO Parlamentu České republiky,v platném znění <,>
<br> oznamuje
<br> 1.Volby se uskuteční v pátek dne 8.října 2021 od 1400 do 2200 hodin a v sobotu dne 9.října 2021 Od 800 do 1400 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb dO Parlamentu České republiky ve volebním okrsku Vidov je volební místnost v budově obecního úřadu,Vidov 51 <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní Občanství České republiky (Občanským průkazem nebo cestovním pasem Ceské republiky).Neprokáže—li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 4.Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může Obdržel: hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> Ve Vidově 23.9.2021
<br> In.XXXXX S.starosta Ov
<br> Tcl/Fax E—mail IČO Bankovní spojení Úřední hodiny 724 181 747 Obec©vidov.cz 00581917 KB C.Budějovice RO 830-1230,17OG - 1900 386 466 000 starosta©vidov.cz Č.ú,33421231/0100 UT,ST 830-1230
<br> ČT 1300 „ 18DD

Načteno

edesky.cz/d/4925983


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz