« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Oznámení záměru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru
Městská část Praha»SIivenec
<br> Úřad městské části Praha-Slivenec
<br> K Lochkovu BQ,154 00 Praha 5
<br> Tel.: 220 513 107: www.praha—sliveneccz E—mail: tajemník©praha-Sliveneccz
<br> IČO: 00241681.DIČ CZC-0241661
<br> OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
<br> Ve smyslu ust.g 36 odst.1 zákona č.13lf2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,Městská část Praha — Slivenec oznamuje záměr pronájmu nebytových prostor sloužících k podnikání,nacházejících se v 1.NP budovy č.p.315 (ulice K Holyni) <,>
<br> která je součástí parc.č.516,k.ú.Slivenec,pro potřeby ordinace fyzioterapie,ato na dobu určitou od 01.11.2021 <.>
<br> Poučení:
<br> Podle výše citovaného ustanovení maji zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Uřadu městské části Praha-Slivenec,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Městská část Praha — Slivenec si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodu všechny předložené nabidky (žádosti) na pronájem nebo záměr zrušit.Zrušení záměru bude oznámeno stejným způsobem jako zveřejnění záměru.Městská část Praha — Slivenec si vyhrazuje právo
<br> na změnu podmínek nabídkového řízeni.Případná změna bude oznámena stejným způsobem jako zveřejnění záměru <.>
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXXX XXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> Číslo evidenční: ChZ/„X.511 7 Zveřejněno: 23.09.2021
<br> Sejmuto: 09.10.2021
<br>.C „ CAST FRAHA-SLNENE ““STÉĚŘD MĚSTSKÉ CAST! “aa K Lochkovu 6.154 na Fram semenec.© Ing.XXXXX XXXXXX
<br> tajemník Úřadu městské části Praha—Slivenec

Načteno

edesky.cz/d/4925877

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz