« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
!- L
<br> Lila“ |“
<br> ?Šcaeu inf-3513 B* na č.j.MMB/0495 85 8/2021/Vich
<br> Brno „ 'ih
<br> Mariánské nám <.>,13,617 00 Brno
<br> Př Noha.: ___m „_ _
<br> „__—M
<br> 23 mean 2523
<br> 019x 6 SJZ STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO '“ ' "“ ““ Majetkový odbor MMB
<br> __.<.> Mv,<.> „a.-.<.>,<.>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> 5 <.>
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15—ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> prodej pozemku p.c č—1.08/18 zahrada o výměře 36 m2 k.u.Ivanovice
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Švancerová,Majetkovy odbor Magisttátu města Brna,Malinovského nám 3,601 67 Brno,dv.208,tel.542173078,e —'mail.svat7ce/ova."katelina©btnacz
<br> prodej pozemku p.c č.—-198 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 125 m2 k.u '.Maloměřice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Švancerová,Majetkový odbor Magistiátu mesta Brna,Malinovskeho nám.3,601 67 B) no dv.208,tel.542173078,e-mail.svancetovakatetmaObmo.c
<br> prodej pozemku p.c č.—849/2 zahrada o výměře 26 m2 k.ú.Ivanovice (informace o uvedeném záměru a dalšzm postupu i mapové podk/aay k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Švancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208 <,>
<br> tel.542173078,e— —mai/:s svanceiova katetina©brno.cz)
<br> směna pozemku p.č.3380,zahrada,o výměře 442 m2 v k.ú.Líšeň ve vlastnictví statutárního města Brna
<br> za
<br> pozemek p.č.4422/265,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 996 m2 v k.ú.Líšeň ve vlastnictví fyzické osoby
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podk/aay k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Navrátil,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,i\lalinovs...

Načteno

edesky.cz/d/4924450

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz