« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - Oznámení voličům o době a místě konání voleb v obci Borušov pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení voličům o době a místě konání voleb v obci Borušov pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Obecní úřad Borušov
Borušov 60,571 01 Moravská Třebová
<br>
<br>
<br> Oznámení voličům o době a místě konání voleb
<br> do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
<br> ve dnech 8.a 9.října 2021 v obci Borušov
<br> ---------------------------------------------------------------
<br>
<br>
V souladu s ustanovením § 15 odst.1 a 2 zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České
<br> republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> informuji voliče <,>
<br>
<br> že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
<br>
<br> v pátek 8.října 2021 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin
<br> a
<br> v sobotu 9.října 2021 v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin <.>
<br>
<br>
<br> Místem konání voleb:
<br>
<br>
<br> • ve volebním okrsku č.1
<br> je volební místnost se sídlem: jídelna budovy kulturního domu Borušov č.p.60
<br> pro voliče s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku,jehož území je vymezeno:
<br> obce Borušov a Svojanov <.>
<br>
<br>
<br> Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky
<br> platným občanským průkazem nebo platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České
<br> republiky anebo cestovním průkazem.Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady <,>
<br> nebude mu hlasování umožněno <.>
<br>
<br>
<br> Bankovní spojení: KB,a.s.Moravská Třebová,č.ú.31327591/0100
<br> IČO: 00579475,DIČO: CZ00579475
<br> ID datové schránky: ehya84f,www.borusov.cz
mobil starostka: 724 183 461,email: obec@borusov.cz
<br> Úřední hodiny: pátek 17:00 - 19:00
<br>
<br> Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do
<br> úterý 5.října 2021,v den voleb může volič tyto obdržet i ve volební místnosti <.>
<br>
<br> Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem,může na
<br> tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky,popř.v jakémkoli...

Načteno

edesky.cz/d/4923938


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz