« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městská část Brno-jih Doručeno: 22.09.2021 MCBJIH/10100/2021
<br> gsm přílohyzz MAGISTRÁTMESTABW | ||| IllllllllIllllllllllllll 601 67 BRNO,Kounicova 67 bc07es7d2ba6f7 Odbor dopravy Č.j.: MMB/0478547/2021 Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0478547/2021 lng.Lang /542l742l7 22.9.2021 \ Úřad městské části města Brna Brno —jlh Mariánské nám.13,617 00 Brno
<br> O
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ŠŠŠ 22 435% 232% v,<,> č.;._iQ_íQQ_„„Éšr OPATRENI OBECNE POVAHY „„má _
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) á €; 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR MŘP Brno,č.j.KRPB—l64025-l/ČJ—2021—0600DP- TICH,ze dne 10.9.2021 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením g 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele:
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III.třídy Vídeňská podle dokumentace,kteráje nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace napojení areálu (p.č.504,k.ú.Přízřenice) na ul.Vídeňská <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 27.9.— 1.10.2021.Skutečný termín bude upřesněn V rozhodnutí silničního správního úřadu o zvláštním užívání,resp.uzavírce komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního úřadu a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být vrozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky c.398/2009 Sb <.>,vyhlášky č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signál...

Načteno

edesky.cz/d/4923626

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz