« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Rozpočtové opatření č.1/2021 Mikroregion Svornost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.1/2021 Mikroregion Svornost
Mikroregion Svornoet.IČO 70873623 KEO4 1.9.0 UR006
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.1l2021
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy Par F'o.f orgl orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1) 4121 53 100.00 940.00 54 040.00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Celkem za Par: 53 100,00 940,00 54 040,00 Příjmy celkem 53 100,00 040„00 54 040,00 Výdaje XXX XXX orgl orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 2) 6171 5169 20 000,00 940.00 20 940.00 Nákup ostatních služeb Celkem za Par: 6171 20 000.00 940.00 20 940.00 Činnost místní správy Výdaje celkem 20 000,00 940,00 20 940,00
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> Pří'my XXX XXX Ns! Zdr Uz org: orgX Původní Změna Po změně Název 0000 XXXX XXX )( XXXXX XXXXX XXXXX 53 100,00 940,00 54 040,00 Bez paragrafu Příjmy celkem 53 100,00 940,00 54 040,00 Výdaje XXX XXX Nst Zdr Uz orgi orgz Původní Změna Po změně Název 6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 51200.00 940,00 52 140,00 Činnost místní správy Výdaje celkem 51 200.00 940.00 52 140,00
<br> Důvodová zpráva !( rozpočtovému opatření č.1
<br> ad 1) navýšení položky rozpočtu ad 2) 2 pol.4121
<br> V souladu s ustanovením & 16 zákona č.250i2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
<br> opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: 14 Na zasedání dne: 10.09.2021
<br> Zpracoval: XXXXXXX XXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> l:.l- '
<br>.- c ““O QI Šití ? oRNoST J._.-.- atula Kostdmfat d M'l.! PSC 5.1%? 54 Ješovmu
<br> lr'l

Načteno

edesky.cz/d/4923196


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz