« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - 20. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20. zasedání Zastupitelstva Děpoltovice
Obec Děpoltovice Obecní úřad Děpoltovice
<br> Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice
<br> Obecní úřad Děpoltovice v souladu s ustanovením & 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice
<br> zo.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DĚPOLTOVICE SE KONÁ:
<br> 15.09.2021 V 17 HODIN Obec Děpoltovice-S olečens ' Sál č.44
<br> Program zasedání:
<br> 1.) Zahájení — určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 2.) Schválení programu
<br> 3.) Rozpočtové opatření 4.) Záměry na prodej 5.) Žádosti
<br> 6.) Různé
<br> 7.) Diskuse
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX starostka obce
<br> Vyvěšeno dne: XX.XX.2021 Sejmuto dne: 15.09.2021
<br> 1.) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice (dále též jako „zastupitelstvo — ZO“ ) bylo zahájeno v 17,00 hodin,starostkou obce Stěpánkou Luxíkovou (dále jako „předsedajícř“).Přítomno je 5 zastupitelů viz prezenční listina,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Omluveni: XXXX XXXXXXXX,Ing.XXX XXXXXXXX.Konání zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední a elektronické desce obce Děpoltovice <.>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu <.>
<br> Předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu Jaroslava Kareše a XXXXX Hnízdila,zapisovatele Lenku Geťkovou,k návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0
<br> Usnesení č.1: ZO Děpoltovice schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslava Kareše a XXXXX Hnízdila,zapisovatele Lenku Get'kovou <.>
<br> Z.) Schválení programu
<br> 1.) Zahájení- určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 2.) Schválení programu
<br> 3.) Rozpočtové opatření
<br> 4.) Záměry na prodej pozemků
<br> S.) Žádosti
<br> 6.) Různé
<br> 7.) Diskuse
<br> Výsledek hlasování: pro: 5 proti:0 zdržel se:0
<br> Usnesení č.2: ZO Děpoltovice projednalo a schvaluje program jednání
<br> 3.Rozpočtové opatření č.6! 2021
<br> D...

Načteno

edesky.cz/d/4921853

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz