« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Žádost o přidělení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o přidělení
ŽÁDOST O XXXXX
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SLIVENEC
<br>
<br>
<br>
Ev.č <.>
<br>
<br>
<br>
<br> INFORMACE O ŽADATELI
(fyzická nebo právnická osoba)
<br>
Jméno / název žadatele o dotaci / návratnou finanční výpomoc:
<br> Adresa:
<br> Telefon:
<br>
E-mail:
Webové stránky:
<br> Právní forma:
IČ/DIČ/datum narození:
<br>
Bankovní spojení:
<br>
<br> INFORMACE O PROJEKTU,na který žádáte o podporu
<br>
Název projektu:
<br> Jméno osoby odpovědné za realizaci projektu:
<br> Telefon / E-mail:
<br> Celkové náklady na podávaný projekt:
<br> Výše požadovaného příspěvku:
<br> Doba realizace projektu od:
do:
<br>
<br>
Popis a cíle projektu:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Přínos projektu pro MČ Praha-Slivenec:
<br>
<br>
Projekty vámi již realizované na území MČ Praha-Slivenec
<br> Projekt
Termín
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Popište,jak budete projekt realizovat a jak dosáhnete stanovených cílů projektu.V případě,že se na projektu budou podílet další subjekty,uveďte a popište jejich roli.Zároveň uveďte způsob propagace projektu a informování veřejnosti <.>
<br>
<br>
<br> Vypracujte časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky,předpokládané termíny,včetně zahájení a ukončení projektu)
Termín
Aktivita v rámci projektu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Přesné datum konání projektu:
<br>
<br>
Rozpočet projektu
<br> Nákladová položka
Popis nákladu (slovní komentář)
Částka v Kč
Požadovaná výše z příspěvku MČ (v Kč)
<br> Osobní náklady – včetně honoráře lektorů apod <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Spotřební materiál
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Nákup služeb
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Celkové náklady projektu
<br>
<br> Výše podpory v % (příspěvek / celkové náklady)
<br>
<br>
<br> Všechny náklady mohou vznikat jen v průběhu realizace projektu <.>
<br>
<br>
Uveďte zdroje krytí nákladů,které nemají být hrazeny z příspěvku MČ Praha - Slivenec – zejména na pokrytí spoluúčasti...

Načteno

edesky.cz/d/4921412


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
28. 01. 2023
28. 01. 2023
28. 01. 2023
25. 01. 2023
19. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz