« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Zápis ze zasedání zastupitelstva č.28/2021 ze 27.8.2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis_zasedáni_č.28_2021_27.8.2021.pdf [0,41 MB]
Obec Malé Hradisko
<br>
Zápis vč.usnesení č.28/2021 ze zasedání 27.8.2021 Stránka 1
<br>
<br>
Z á p i s č.28/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko,konaného
<br> dne 27.8.2021 v místnosti Obecního úřadu Malé Hradisko
<br>
Přítomní zastupitelé obce: XXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX (příchod v XX:XX hodin) <,>
Mgr.Vojmír Křupka,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
Nepřítomen a omluven: XXXXXX XXXXXXX,Vladimíra Voráčková
<br> Přítomní občané: X
<br> Zahájení zasedání: 18:10 hodin
Ukončení zasedání: 19:30 hodin
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Rozdělení parcely 167,nový geometrický plán
5) Informování o realizaci opravy komunikace ke Šlepru a křižovatka Strbačkovi
6) Informování – investice mateřská škola
7) Podání žádosti u Národní Sportovní Agentury - Kabina 2021
8) Sněhová radlice malotraktor
9) Rozpočtová opatření 9,10
10) Různé -
11) Závěr
<br> K bodu 1) Zahájení
<br> Zasedání zahájil a řídil podle jednacího řádu obce starosta obce XXXXXX XXXXXXX.Konstatoval <,>
že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je na něm přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva obce a tudíž zasedání může právoplatně jednat a usnášet se.Dále starosta
obce navrhl vést diskusi k jednotlivým bodům operativně a přímo <.>
<br> Starosta obce přečetl program zasedání zastupitelstva obce tak,jak byl vyvěšen.Vyzval
přítomné k doplnění programu.Program nebyl pozměněn <.>
<br> Návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání <.>
<br> Výsledek hlasování
<br> PRO – 6
všichni přítomní zastupitelé
<br> PROTI - 0 ZDRŽEL SE – 0
<br>
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> K bodu 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br>
<br> Obec Malé Hradisko
<br>
Zápis vč.usnesení č.28/2021 ze zasedání 27.8.2021 Stránka 2
<br>
Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Radomíra Štindla a Mgr.Vojmíra Křupku <.>
<br> Zapisovatelem navrhl Mariana Fiedlera <.>
<br> J...

Načteno

edesky.cz/d/4919060

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz