« Najít podobné dokumenty

Obec Černovice (Blansko) - Rozpočtové opatření č.2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černovice (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skenování0358.pdf
Doklad č.ROI2021/003 Rozpočtové opatření Připraveno dne 29.7.2021 Schváleno dne 29.7.2021
<br> Pol _;;ra ňšn_šnůz _ Org Žš___ Rozpočtová položka________;Í 4222 0000 000 0 00363 0000 000 Rekonstrukce veř.osvětlení 4111 0000 000 0 9003? 0000 000 KÚ Příspěvek ze SR
<br> 2111 3632 000 0 00000 0000 000 Příjmy z poskytování služeb a 3111 3639 000 0 00000 0000 000 Příjmy z prodeje pozemků
<br> 1340 0000 000 0 00000 0000 000 Poplatek za likvidaci komunáln 2111 1031 000 0 00000 0000 000 Příjmy z poskytování služeb a 6122 3745 000 0 00000 0000 000 Traktor
<br> 513? 3745 000 0 00000 0000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 5154 5512 000 0 00000 0000 000 Elektrická energie
<br> 51?1 3633 000 0 00000 0000 000 Údržba sítí
<br> 5032 6171 000 0 00000 0000 000 Pov.poj.na veřejné zdravoLní 8115 0000 000 0 00000 0000 000 Změna stavu kr.prostřed.na úč Souhrn za doklad č.RO!2021!003 Rozpočtové opatření č.2
<br> Příjmy : zvýšení 902 600,00 - sní" ní 0.00 = Výdaie : zvýšení 1 595 000,00 - sní" ní 1 150 000,00 = Financování - změna celkem 457 600,00 <-> Omezení dokladů: Doklad čislo: R012021!003
<br> Celkový souhrn za doklady
<br> Příjmy : zvýšení 902 000,00 - snížení 0,00 = Výdaje : zvýšení 1 595 000,00 —- snížení 1 150 000,00 = Financování - změna celkem 457 600,00 <->
<br> Obec Černovice
<br> Vyffšréno:
<br> 8:38:35
<br> Financování
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> —457 600,00
<br> „ Shana c.2 Důvod Příjmy Výdaje Rekonstrukce veř.osvětlen 223 000,00 0,00 KÚ Příspěvek ze 50 8? 600,00 0,00 Poplatek hrob 2 000,00 0,00 Prodej pozemku 175 000,00 0,00 Poplatek TKO 10 000,00 0,00 Prodej dřeva 400 000,00 0,00 Traktor,vozík,kartáč 0,00 l 382 000,00 Drovný majetek 0,00 —l 150 000,00 E1.energle hasiči 0,00 3 000,00 Údržba síti 0,00 200 000,00 Poj.zdravotní 0,00 10 000,00 Změna stavu 0,00 0,00 rozdíl 902 600,00 rozdil 445 000,00 Kontrola 457 600,00 /"_\ rozdíl 902 000,00 *? rozdíl 445 000 00 ' ' “' ' OBECN! BRAD Kontrola 457 600,00,<.> F _ A 679 ?5 CaŘívDWoE
<br> S...

Načteno

edesky.cz/d/4918420

Meta

Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Černovice (Blansko)
27. 09. 2022
24. 09. 2022
21. 09. 2022
20. 09. 2022
20. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Černovice (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz