« Najít podobné dokumenty

Obec Černovice (Blansko) - Závěrečný účet obce Černovice za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černovice (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Černovice za rok 2020.pdf
Závěrečnv účet obce Černovice za rok 2020 modle 51? zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů!
<br> Název: Obec Černovice Sídlo: Černovice 113,679 ?S Černovice IČO: 00280101
<br> Obec Černovice má 9 členů zastupitelstva:
<br> -starosta XXXXXXXX XXXX
<br> -mistostarostka XXXXX XXXXXX
<br> -člen zastupitelstva XXXXXX XXX do X.XX.XXXX -člen zastupitelstva XXXXX XXXXX
<br> —čXen zastupitelstva Vladimír Humnolíček
<br> -člen zastupitelstva XXXXXXXXX XXXXX do XX.X.XXXX -člen zastupitelstva XXXXXX XXXX
<br> -člen zastupitelstva XXXXXXXXXX XXXXXXX Mgr.-člen zastupitelstva XXXXX XXXXXX
<br> -ělen zastupitelstva XXXXX XXXXXX od XX.X.XXXX
<br> Obec Černovice má 1 zaměstnance — účetní obce XXXXXXX XXXXXXX
<br> Obec Černovice má X příspěvkové organizace — Základní škola Černovice Mateřská škola Černovice
<br> Obec Černovice vede nodvoíné účetnictví.které se řídí zákonem č.5631991 Sb.<.> iehož poslední novela ie provedena zákonem č.3532001 súčinností od 1.1.2002 a je zpracováváno programem TRlADA <.>
<br> Rozpočtová skladba obce Černovice se řídí podle & 2 odst.4 zákona č.21812000 Sb.<.> o rozpočtovvch pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů podle & 12 odst.1 zákona č.2502000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech <.>
<br> Rozpočet obce Černovice ve výši 7.142.000.-Kč bvl schválen Zastupitelstvem obce jako vvrovnanv dne 19.12.2019.vvvěšen od 21.1.2019 do 19.12.20219.rozpočet ořiimů _ 7.142.000.- Kč.rozpočet Výdaiů — 7.142.000.- Kč.Plnění rozpočtu k 31.12.2020 bvlo: rozpočet nřiirnů — 9.417.900,-Kč,rozpočet výdajů — 9.701.900,-KČ,rozpočet financováni — 284.000.-Kč <.>
<br> Stav ZBU : KB k 1.1.2020 10.420.092.18.- Kč ČSOB ?05.326.52.— Kč
<br> ČNB 4.643.825,68,- Kč
<br> KB k 31.12.2020 9.694.310.54.- Kč
<br> ČSOB 443.416.61.- Kč
<br> ČNB 5.644.215,88,- Kč
<br> Celkem 15.781.943,03,- Kč
<br> Členstvi v Dobrovolnvch svazcích obcí
<br> - Sdružení obcí Kunštátsko-Lvsicko se sídlem nám.Krále Jiřího 106 Kunštát,svazku poskvtla čle...

Načteno

edesky.cz/d/4918418

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Černovice (Blansko)
27. 09. 2022
24. 09. 2022
21. 09. 2022
20. 09. 2022
20. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Černovice (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz