« Najít podobné dokumenty

Obec Černovice (Blansko) - Rozpočtové opatření č.1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černovice (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skenování01.pdf
Vytištěno: ' 8:25:03,„ _,<,> „,_,Strana 1 z 1 Doklad c.R012021IOO1 Rozpoctove opatrenl c.1 Připraveno dne 2 5.3.2 02 l Schváleno dne 25.3.2021 XXX XXXX Ná Z Uz Org ZJ Rozpočtová položka Důvod Příjmy Výdaje Financování 5171 3341 000 0 00000 0000 000 Výdaje na dodavate1.zajišť.opr Rozhlas 0,00 25 000,00 0,00 5169 3633 000 0 00000 0000 000 Nákup osLaLnioh služeb Plyn údržba 0,00 2 000,00 0,00 5133 5213 000 0 00000 0000 000 Materiál Covíd Materiál Covid 0,00 20 000,00 0,00 5365 0399 000 0 00000 0000 000 Platby daní a poplat.kraj <.>,obc Daň za obec 0,00 —334 000,00 0,00 513? 3145 000 0 00000 0000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majet Traktor 0,00 1 000 000,00 0,00 2111 3613 000 0 00000 0000 000 Příjmy z poskytování služeb a Plyn hospoda 6 000,00 0,00 0,00 2139 3633 000 0 00000 0000 000 Pronájem plyn.zařízení Pronájem plyn.zařízení 50 000,00 0,00 0,00 3111 3639 000 0 00000 0000 000 Příjmy z prodeje pozemků Prodej pozemků 100 000,00 0,00 0,00 8115 0000 000 0 00000 0000 000 Změna stavu kr.prostřed.na úč Financování 0,00 0,00 557 000,00 Souhrn za doklad č.R0f20211001 Rozpočtové opatření č.1 Příjmy : zvýšení 156 000,00 - snížení 0,00 = rozdíl 156 000,00 Výdaje : zvýšení 1 047 000,00 - snížení 334 000,00 = rozdíl ?13 000,00 Financování - změna celkem 557 000,00 <-> Kontrola —557 000,00 Omezení dokladů: Doklad číslo: ROI2021IOO1 Celkový souhrn za doklady Příjmy : zvýšení 156 000,00 - snížení 0,00 = rozdíl 156 000,00 Výdaje : zvýšení 1 047 000,00 - snížení 334 000,00 = rozdíl 713 000,00.<.> ' - <-> - J : v Fmancovam změna celkem 557 000,00 Kontrola 557 000,00 (__ F rtf“ ' 1 i.; „AD.as,„U.<.> - 1- v._ :.__._,- __.<.> „:.<.> -s==—-.=_,f-—-._.'r»"=— “ 611,-:_-',x Elih— “nu
<br> Obec Černovice Strana 1 / 1

Načteno

edesky.cz/d/4918417

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černovice (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz