« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR | Obec LibníčDrobečková navigace
Úvodní stránka > Úřední deska > OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
OZNÁMENÍ
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
 
 
 
a
 
 
 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky <,>
platným občanským průkazem nebo platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem <.>
 
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební
komise nebo zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku.Na žádost voliče mu
okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise dodá za chybějící,škrtané nebo
jinak označené hlasovací lístky jiné <.>
 
Voliče,který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat
ve volebním okrsku,okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně
a umožní mu hlasování <.>
 
 
Volič,který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem,je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové komisi,ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního
seznamu <.>
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem <,>
a to XXX člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise.S voličem,který
nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát,může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič,nikoliv však člen okrskové
volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise,a hlasovací lístek za něho upravit a vložit
do úřední obálky <.>
Volič může požádat ze závažných,zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to,aby mohl hlasovat mimo volební místnost,a to pouze v územním
obvodu volebního ok...

Načteno

edesky.cz/d/4918045


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz