« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Návrh rozpočtu obce Libníč na rok 2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2021_Libníč.pdf [0,38 MB]
Obec Libníč,IČO 00581445 KEO4 1.8.3 UR024
<br> Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX orgX orgX N+Z+UZ ZJ Název
<br> Schválený
rozpočet
2020
<br> Návrh
rozpočtu
2021
<br> Upravený
rozpočet
2020
<br> Skutečnost
2020
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 942 000,002 285 000,00 2 285 000,00 1 393 734,25
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 32 000,0036 839,00 36 839,00 13 677,55
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 137 000,00160 752,00 160 752,00 142 550,63
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 441 000,001 695 000,00 1 695 000,00 955 836,08
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 250 000,00195 000,00 247 570,00 247 570,00
1211 Daň z přidané hodnoty 3 358 000,003 950 000,00 3 950 000,00 2 988 828,82
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 31 000,0036 000,00 36 000,00 21 145,18
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 250 000,00250 000,00 250 000,00 249 138,00
1341 Poplatek ze psů 25 000,0011 000,00 25 000,00 23 900,00
1342 Poplatek z pobytu 2 000,000,00 2 000,00 0,00
1345 0,002 000,00 0,00 0,00*
1348 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 100 000,00100 000,00 100 000,00 0,00
1361 Správní poplatky 3 000,003 000,00 3 000,00 2 970,00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 35 000,0031 000,00 41 000,00 45 428,48
1511 Daň z nemovitých věcí 315 000,00370 000,00 370 000,00 350 407,34
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0,000,00 645 000,00 645 000,00*98024
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0,000,00 31 000,00 31 000,00*98193
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 784 000,00683 000,00 784 000,00 653 330,00
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,000,00 97 750,00 97 750,00*90002
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0,000,00 50 944,00 0,00*15091
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,000,00 30 000,00...

Načteno

edesky.cz/d/4918036

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz