« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb-do-ps-parlamentu-cr-0a574.pdf
OBEC HORNÍ BOJANOVICE,Horní Bojanovice č.p.96,PSČ 693 01
<br> tel.: 519 414 233,e-mail: obec@hornibojanovice.cz
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br> o době a místě konání voleb
<br>
Starosta obce dle § 15 odst.1 zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Poslanecké
<br> sněmovny Parlamentu ČR <,>
<br>
o z n a m u j e:
<br>
1.Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční
<br> v pátek 08.října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin a
<br> v sobotu 09.října 2021 od 08:00 do 14:00 hodin <.>
<br>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je místnost pro hlasování v budově
<br> Obecního úřadu Horní Bojanovice <.>
<br>
<br> 3.Voliči bude umožněn vstup do volební místnosti pouze s ochranou horních cest dýchacích
<br> (rouškou)
<br>
<br> 4.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
<br> České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České
<br> republiky.Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování
<br> umožněno <.>
<br>
<br> 5.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb <,>
<br> volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br> 6.K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
<br> uposlechnout pokynů předsedy komise <.>
<br>
<br> 7.Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
<br> hlasovacích lístků,jinak mu volební komise hlasování neumožní <.>
<br>
<br>
<br> V Horních Bojanovicích 22.09.2021
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXXXX
<br> starosta obce
<br>
Vyvěšeno: XX.09.2021
<br> Svěšeno: 09.10.2021

Načteno

edesky.cz/d/4917672


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz