« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městská část Brno-jih Doručeno: 21.09.2021 MCBJIH/10051/2021
<br>,v T531 přílohyz2 1—11111111111 MAGISTRAT MESTA BRNA „ ||| - 601 67 BRNO,Kounicova 67 bc07es7d2ba6bc Odbor dopravy Č.:j.MMB/0469730/2021 Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.: 5400/0D/MMB/0469730/2021 Ing.Lang /542174217 21.9.2021 VEREJNÁ VYHLÁSKA ; z 3 40121- „„
<br> 1 "'
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHil mem __
<br> „___-,<.>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle & 77 odst.1 písm.c) a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-203425-1/ČJ-2020-0600DI— HRB,ze dne 3.11.2020 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením & 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele:
<br> GEFAB cs,spol.s r.o <.>,švédská 5,620 00 Brno,IČ: 416 02 901
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III.třídy Sokolova,na místních pozemních komunikacích Kšírova,KLávce,NN1360 (cyklotrasa č.1),NN2060 (cyklotrasa č.IA),Dufkovo nábřeží,Vodařská,NN2101 (obslužná komunikace k restauraci Terasa),NN2107 (obslužná komunikace k rozhledně Komec) a na veřejně přístupných účelových komunikacích KNábřeží,Dufkovo nábřeží podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu konání akce Winter Run Brno 2021 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je 13.11.2021.Skutečný termín bude upřesněn vrozhodnutí silničního správního úřadu o zvláštním užívání,resp.uzavírce komunikace <.>
<br> Dopravní značení Z4a bude na silnici III.třídv Sokolova umístěno těsně při obrubníku a v prostoru přechodu pro chodce bude umístěno min.5 m před tímto přechodem <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení ...

Načteno

edesky.cz/d/4916115

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz