« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Obecně závazná vyhláška obce Rokytá č. 2/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument OZV č.2 zde ke stažení (2.72 MB)
OBEC ROKYTÁ
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá
<br> Obecně závazná vyhláška obce Rokytá
é.212021 <,>
<br> o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá se na svém zasedání dne 20.9.2021 usnesením é.4412021
usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 §b <.>,o místních poplatcích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o místních poplatcích"),a ysouladu s § 10 písm.d)
a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen,<,> tato vyhláška"):
<br> čl.t
<,> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Rokytá touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství (dále jen,<,> poplatek") <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad.í
<br> ěl.z
Poplatník
<br> (1) Poplatníkem poplatku je2:
a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo
b) vlastník nemovité věcizahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci <,>
ve které není přihlášenážádnáfyzická osoba a která je umístěnanaúzemí obce <.>
<br> (2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreacijsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.a
<br> l5 t5 odst.1zákona,o místních poplatcích
2 g 10e zákona o místních poplatcích
3 Za přihlášení fi7zické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o azylu nebo zákona
o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince <,>
1.kterému byl povolen trvalý pobyt <,>
2.ktený na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce <,>
3.který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu
anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců,nebo
4,kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícíh...

Načteno

edesky.cz/d/4914374

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz