« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb
Obecní úřad Velenice
 Velenice 148,470 02 VELENICE
<br> OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
<br>
<br> Starosta obce Velenice podle ust.§ 14c odst.1 písm.a) a ust.§ 15 zák.č.247/1995 Sb <.>,o volbách do
<br> Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů zveřejněním v místě obvyklým
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek dne 8.října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> v sobotu dne 9.října 2021 od 08.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br>
<br> 2.Místem konání voleb
<br>
ve volebním okrsku č.1
<br> je volební místnost v kanceláři OÚ,Velenice 148,470 02 Velenice
<br> pro voliče bydlící trvale v obci Velenice
<br>
<br>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR (platným
občanským průkazem nebo cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním
<br> průkazem).Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR,nebude mu hlasování
<br> umožněno <.>
<br>
<br> 4.Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br>
<br>
Ve Velenicích dne 21.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ………………………………………….<.> <.>
<br> XXXXX XXXXXXXX – starostka obce Velenice

Načteno

edesky.cz/d/4913165


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velenice (Česká Lípa)
30. 11. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
24. 11. 2022
23. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz