« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 07.10.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

210475174_seznam_om.pdf
Tučapy,Tučapy
Tučapy,Tučapy 1
Tučapy,Tučapy 10
Tučapy,Tučapy 100
Tučapy,Tučapy 101
Tučapy,Tučapy 103
Tučapy,Tučapy 104
Tučapy,Tučapy 105
Tučapy,Tučapy 106
Tučapy,Tučapy 107
Tučapy,Tučapy 108
Tučapy,Tučapy 109
Tučapy,Tučapy 110
Tučapy,Tučapy 111
Tučapy,Tučapy 112
Tučapy,Tučapy 113
Tučapy,Tučapy 114
Tučapy,Tučapy 115
Tučapy,Tučapy 116
Tučapy,Tučapy 117
Tučapy,Tučapy 118
Tučapy,Tučapy 119
Tučapy,Tučapy 12
Tučapy,Tučapy 120
Tučapy,Tučapy 121
Tučapy,Tučapy 123
Tučapy,Tučapy 125
Tučapy,Tučapy 126
Tučapy,Tučapy 127
Tučapy,Tučapy 128
Tučapy,Tučapy 13
Tučapy,Tučapy 137
Tučapy,Tučapy 16
Tučapy,Tučapy 17
Tučapy,Tučapy 18
Tučapy,Tučapy 19
Tučapy,Tučapy 2
Tučapy,Tučapy 20
Tučapy,Tučapy 207
Tučapy,Tučapy 221
Tučapy,Tučapy 233
Tučapy,Tučapy 247
Tučapy,Tučapy 253
Tučapy,Tučapy 258
Tučapy,Tučapy 271
Tučapy,Tučapy 42
Tučapy,Tučapy 43
Tučapy,Tučapy 44
Tučapy,Tučapy 45
Tučapy,Tučapy 46
Tučapy,Tučapy 47
Tučapy,Tučapy 48
Tučapy,Tučapy 49
<br>
<br> Tučapy,Tučapy 5
Tučapy,Tučapy 6
Tučapy,Tučapy 66
Tučapy,Tučapy 67
Tučapy,Tučapy 68
Tučapy,Tučapy 69
Tučapy,Tučapy 7
Tučapy,Tučapy 70
Tučapy,Tučapy 71
Tučapy,Tučapy 72
Tučapy,Tučapy 73
Tučapy,Tučapy 74
Tučapy,Tučapy 75
Tučapy,Tučapy 76
Tučapy,Tučapy 78
Tučapy,Tučapy 79
Tučapy,Tučapy 8
Tučapy,Tučapy 80
Tučapy,Tučapy 81
Tučapy,Tučapy 83
Tučapy,Tučapy 84
Tučapy,Tučapy 86
Tučapy,Tučapy 87
Tučapy,Tučapy 88
Tučapy,Tučapy 89
Tučapy,Tučapy 9
Tučapy,Tučapy 90
Tučapy,Tučapy 91
Tučapy,Tučapy 92
Tučapy,Tučapy 93
Tučapy,Tučapy 96
Tučapy,Tučapy 97
Tučapy,Tučapy 98
Tučapy,Tučapy K/ch <.>
Tučapy,Tučapy K/ch/253
eon_oznameni.pdf
EG.D,a.s <.>
<br> Lidická 1873/36
602 00 Brno
www.egd.cz
<br> info@egd.cz
<br> Naše značka
210475174
<br> Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích <,>
oddíl B <.>,vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
<br> 1 / 2
<br> EG.D,a.s.Lidická 1873/36,602 00 Brno
<br> Brno,20.09.2021
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně
přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny
naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> EG.D,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5 zákona
č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem
v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EG.D.a.s <.>
<br>
<br> 2 / 2
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav <,>
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
07.10.2021
<br>
od 12:00
<br>
do 07.10.2021
<br>
14:00
<br> Obec
Tučapy
<br> Část obce
Tučapy
<br> Vypnutá oblast:
Část obce od čp.48 obě strany k čp.5 směr Hlavňov a od OÚ obě strany směr Dírná včetně celé
lokality Na Nouzi - obě strany za mostem,Jednota od Tábor,OÚ,Česká pošta,s.p <.>,MP TRADE
INVEST,s.r.o <.>,pivěna s.r.o <.>,Čevak a.s <.>,Rybářství Třeboň a.s <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/4911347

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz