« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Obecně závazná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška
Obec Tlustice
<br> OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2021,kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.2/2010,o úhradě vodného ve dvousložkové formě
<br> Zastupitelstvo obce Tlustice se na svém zasedání dne 9.září 2021 usnesením č.3/2021 usneslo vydat podle ustanovení 5 20 odst.4 a 5 26 odst.1,písm.b) zákona číslo 274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,v platném znění a vsouladu s š 10,písmeno d) a 5 84 odst.2 písmeno h) zákona č.128/2000 Sb <.>,O obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1 Změna obecně závazné vyhlášky
<br> Obecně závazná vyhláška č.2/2010,o úhradě vodného ve dvousložkové formě se mění takto:
<br> Článek 3) Stanovení druhu pevné složky zní: Pevná složka vodného se stanoví podle množství odebrané vody (5 32 odst.1 písm.c) vyhlášky č.428/2001 Sb <.>,kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích).Výši pevné složky projednává a schvaluje představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Beroun,a.s.spolu s cenou vodného na další kalendářní rok <.>
<br>,Čl.2
<br> Učinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.den po dni jejího vyhlášení <.>
<br> V Tlustici dne 9.září 2021
<br> WM.<.>.<.>.<.> „WW
<br> Mgr.XXXXXX K aššo vá
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXX XXXXXX
<br> starostka místostarosta o _,' “RAD Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.9.2021 *,“CE 268 01 Hořovice okr.Beroun
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 26.9.2021
<br> Stránka 1 z 1

Načteno

edesky.cz/d/4910260

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz