« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Volné místo - výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - výběrové řízení
Brno — 'řh
<br> 1 7—09" 2821 097%? Příloha:
<br> Statutární město Brno— Úřad městské cásu Brno-jih Maiiánské náměstí 13,617 00 Brno
<br> ;: DOŠLO
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník Uřadu městské části Brno-jih Vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice „Referent/referentka stavebního úřadu“
<br> Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s 57 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
<br> územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.)
<br> Místo úkonu práce: Úřad městské části Brno—jih,Mariánské nám.13,617 00 Brno
<br> Platové podmínky: řídí se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,v platném znění,a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v platném znění,platová třída 10 <.>
<br> Pracovní náplň:
<br> Zajištění odborné agendy správních činností na úseku územního plánování a stavebního řádu (vedení stavebního a územního řízení,vydávání stavebních povolení,vedení sankčních řízení apod.)
<br> Požadavky: VS vzdělání v oboru stavebnictví,právo
<br> * znalost obecně závazných předpisů souvisejících s vykonávanou činnosti,zejména zákona č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon a zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,oba v platném znění
<br> * dobrá znalost práce na PC (Word,Excel,Internet)
<br> schopnost analyticky a koncepčně myslet
<br> praxe ve veřej né správě,zejména na úseku stavebního řádu,vítána
<br> dobré komunikační a rozhodovací schopnosti
<br> samostatnost,flexibilita,ochota dále se vzdělávat
<br> občanská a morální bezúhonnost
<br> řidičské oprávnění skupiny „B“
<br> ***-***
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru
<br> *státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
<br> dosažení věku 18 let
<br> způsobilost k právním úkonům
<br> bezúhonnost (za bezúhonnou se pro účely zákona č.312/2002 Sb.nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně,nebo pro...

Načteno

edesky.cz/d/4909447

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz