« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Úřad městské části města Brna Brno - *ih Mariánské nám.1,617 00 Brno O Ma ístrát města Brna —' n.i 9 g 2 U “09— 22321 B R N 0 Odbor dopravy cn Ý q c.j.0 ? 7 g 6 ) 1.— Pí'lloha: ___________._.____ SP- ZN.: OD/MMB/O470756/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX—XX Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX/HED TEL-lE-MAIL: XXX 174 131/hedlova.jaroslava©brno.cz _,<,> Mestska čast Brno-jih Doručeno: 20.09.2021 MCBJlH/09986/2021 v,' v listy:.přílohyz2 VE REJ NA VYH LASKA “'"“
<br> bc07es7d2ba63a
<br> llllllIlllllllllllllllllll
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 a 5 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil na základě žádosti řízení o návrhu opatření obecné povahy podle 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dálejen správní řád) a podle 9 77 odst.5 zákona o silničním provozu ve věci stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci Vomáčkova.Změna místní úpravy spočívá v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E 13) s textem „VYHRAZENO PRO SPOLEČNOST ADl",a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště (V 10e) <.>
<br> K návrhu byla přiložena Výkresová dokumentace s návrhem umístění dopravního značení projednaná s Policii ČR,MŘP Brno,Dl BM,PDl,viz č.j.: KRPB—162901—1/ČJ—2021-0602Dl,ze dne 16.09.2021 vkontextu čj.: KRPB—145686/ČJ—2021—0602Dl,souhlas vlastníka předmětné pozemní komunikace,jež jsou podkladem tohoto řízení <.>
<br> Odůvodnění
<br> Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Vomáčkova se zveřejňuje na základě žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkování <.>
<br> Návrh stanovení předmětné změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se přímo do...

Načteno

edesky.cz/d/4909446

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz