« Najít podobné dokumenty

Obec Láz - Oznámení o místě a době konání voleb do PS PČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Láz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE (235.51 kB)
OZNÁMENÍ o ooaĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB oo POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Starosta obce Láz podle 5 15 odst 1 a 2 zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
<br> adoplnéní některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dalejen zakon) <,>
<br> oznamuje: 1.Vo|by do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
<br> v pátek 8.října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 9.října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb.ve volebním okrsku či je volebni místnost Láz236,262 41 Bohutín pro voliče bydlící v Lázu
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasovaní poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským prukazem,cestovnim,diplomatickým nebo služebním pasem Ceske republiky anebo cestovním průkazem) <.>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 5.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vyda za chybějící,škrtané nebo jinak označené hlasovací listky jiné.-
<br> 6.xx)
<br> V Lázu dne 20.9.2021.<.>.<.>.<.> Obec Láz Mgr.n onín Kropáč Láz 219,262 41 Bohutín starosta obce Láz IČ: 00242608 www.obeclszeu

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Láz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz