« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Oznámení o záměru prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (459.12 kB)
Obec Rokytá
Horní Rokytá35,295 01 Mnichovo Hradiště
<br> telefon:777328808,e-mail:*'*Po;*ffifP@,IDdatovéschránky:e8nb5fn
<br> Rokytá dne 3.9.202I
<br> č1.: +oltzozt
<br> oznámení o záméra obce
prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce
<br> OBEC ROKYTÁ
v souladu ust.§ 39 odst.l) zákonaé.12812000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje svůj záměr
<br> PRoDAT
<br> pozemek p.é.385120 v k.ú.Horní Rokytá o výměře 300 m2
<br> Mapka ze schváleného geometrického plánu ě.425 - 4871202l s vyznačením předmětného
pozemku tvoří přílohu tohoto záméttl <.>
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá bude o prodeji uvedených nemovitostí rozhodovat na svém
zasedáni dne 20.9.202l <.>
Obec si vyhrazuje právo nevybrat žáďnouzpředložených nabídek <.>
<br> XXXXXXX XXXXX
starosta obce Rokytá v,r <,>
<br> Vyvěšeno: 3.9.202r
<br> Sejmuto:
<br> Současně zveřejněno na elektronické úřední desce obce Rolqltá <.>
<br>
<br> 395/22
<br> č.uoau
367_1 7
J
4
<br> 6
7
6
10
<br> Souřodnice pro zdpis do KN
Y X kód kv <.>
<br> 7o42o1.35 994581.7E J
7o4237.J6 994579.9E J
7042JJ,5J 994577,1 9 3
704229.57 994582.46 J
704222.78 99456E,4l J
7042l3.06 994566.69 3
704231.52 994586.4J 3
7042l7.76 994571,44 J
<br> /ď
<br> 10
<br> 385/8
<br> Poznómko
sloupek
podezdlvko
podezdlvko
sloupek
sloupok
sloupek
zabet.žel.trubko
sloupek
<br> s,o
<br> ieznom souřodnic (S*J\SK)
<br> Horní Rokytó
<br> 395,/2

Načteno

edesky.cz/d/4906977


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz