« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Oznámení o záměru prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (808.92 kB)
Obec Rokytá
Horní Rokytá35,295 01 Mnichovo Hradiště
<br> telefon:777328808,e-mail:*@.n@eoJ#ffi#.'.k'*,IDdatovéschránky:e8nb5fn
<br> Rokytá dne 3.9.202t
<br> čj.: +oetzozt
oznámení o záméru obce
<br> prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce
<br> OBEC ROKYTÁ
v souladu ust.§ 39 odst.I) zákonač.t28l2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje svůj záměr
<br> PRoDAT
<br> pozemek p.č.793 v k.ú.Dolní Rokytá o qýměře 209 m2
<br> Snímek katastrální mapy s vyznačením předmětného pozemku tvoří přílohu tohoto zámérv <.>
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá bude o prodeji uvedené nemovitosti rozhodovatna svém zasedáni
dne 20.9.202I <.>
Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnouzpíedložených nabídek <.>
<br> XXXXXXX XXXXX
starosta obce Rokytáv.r <.>
<br> Vyvěšeno: 3.9.202I
<br> Se.jmuto:
<br> Současně zveřejněno na elektronické úřední desce obce Rolqltá <.>
<br>
<br> c)
l_:]
<br> r§lL!
<br> o
<br> Ň
<br>.Ěo
pq
9!
<br>.>p
o.i
<br>,<,> o9č
<br> /§
§
<br> "ď
<br> "§

Načteno

edesky.cz/d/4906975


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz