« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Informace České Spořitelny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení České spořitelny.JPG (75.29 kB)
CESKAé
<br> spofilelna
<br> Pubnéka Ceské spofilelny Ve Zruai nad Sézavou pro Vés i nadéle zfistane
v provozu
<br> Va'iem' spoluobéane’,véieni khentl
<br> devodu neznymycn stavebnl'ch uprav pro moinosl 1nsta1ace novéhu banKomalu‘
klery umnzm' vK‘ad I vynér hotovosu Dude pohoéka Ceske’ spomelny ve 2mm nad
Sa’zavou‘ na'mésu' MUDR J Svubody 63 uzavfena ve dnech pandéh’ 27 9,éwrtek
30 9 2021
<br> Sta’vajl'cl’ puboékow bankomat bude m1mo provoz ad 24 2371' GD odpo‘edne 1 mna
2021
<br> 0a 1 mna 2021 Dude poboéka Zruf: nad Sa'zavou upélv provozu,kaidy pracovnmen
<,> v pondéh' a ve stfedu ad 9 du 17 hndmy‘ v mew,ve mnek a v pétek 0d 9 do 15
hodmy
<br> Nové budete mocl vyuil’vat lake‘ bankomat pro vy’bér I vklad hotuvusll ktery Dude
dosmpny 24 mm denné na stemém mrsté jaKo Isle Zvykh’
<br> Tégime Se na Va§| na’vs‘tévu
<br> Ceska’ spoiltelnd

Načteno

edesky.cz/d/4906477

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz