« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Potvorov 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
Obec Potvorov
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č.08/2021
<br> Usnesení
<br> z 8.veřejného zasedání zastupitelstva obce Potvorov konaného dne 16.9.2021 od 19.00 hod.v budově OU obce Potvorov
<br> Schvaluje:
<br> 1) Předložit vybrané návrhy znaku & vlajky obce občanům v anketě ke konečnému rozhodnutí <.>
<br> 2) Podílet se na finanční účasti obce na projektu Kultura občanům regionu (společný projekt PK,DJKT a obcí v regionu) ohledně možnosti návštěvy Velkého/Nového divadla v Plzni s tím,že výše příspěvku
<br> bude určena dle počtu přihlášených občanů <.>
<br> 3) Předat zdarma do každé domácnosti v obci jednu publikaci knihy Kralovice a okolí z nebe <.>
<br> Neschvaluje:
<br> ]) Pronájem části obecního pozemku s p.č.1375/2.Bere na vědomí :
<br> I) Podání žádosti na využití grantu společnosti NET4GAS k interiérovým úpravám zázemí místního pohostinství a KD & k nákupu nových stolů a židlí
<br> 2) Podání žádosti o dotaci na likvidaci škod po kůrovcové kalamitě v obecním lese.3) Informaci o přípravách na konání voleb do PSPČR ve dnech 8.a 9.10.2021 <.>
<br> 4) Informaci o termínu svozu nebezpečného odpadu ( 23.10.2021) & přistavení velkoobjemového kontejneru ( 29.10.2021) <.>
<br> 5) Informaci o vydání knihy Zaniklé venkovské školy Plzeňského kraje II ( Michalec a kol.)
<br> Dne 16.9.2021 Zapsal : Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Ověříl : Ing.XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno dne : XX.X.2021 Sejmuto.51112.:_íalQJDLl—w l OBEC POTVOROV
<br> PSČ 331 41 okres Plzeň -sever
<br> // 4 _ * fer/LJ
<br> Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení :
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup od : 18.9.2021 do : 4.10.2021

Načteno

edesky.cz/d/4905685

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz