« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení_o_době_a_místě_konání_voleb_Poslanecká_sněmovny_2021.pdf
Oznámení o době a místě konání voleb
<br> Starosta obce Sklené nad Oslavou
<br> Podle § 15 zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
<br> a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
<br> dne 8.října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> dne 9.října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v zasedací místnosti
<br> obecního úřadu Sklené nad Oslavou,Sklené nad Oslavou 85,591 01 <.>
<br> 3.Právo volit má státní občan České republiky,který alespoň druhý den voleb (tj.9.Října
<br> 2021) dosáhl věku nejméně 18 let.Každý volič hlasuje osobně,zastoupení není
<br> přípustné <.>
<br> 4.Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí,v jakém se dostavili
<br> do volební místnosti <.>
<br> 5.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
<br> republiky platným občanským průkazem,platným cestovním,diplomatickým nebo
<br> služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.Neprokáže-li volič svou
<br> totožnost a státní občanství České republiky,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 6.Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební
<br> komise prázdnou úřední obálku.Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za
<br> chybějící,škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné <.>
<br> 7.Voliče,který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který prokáže své
<br> právo hlasovat ve volebním okrsku,okrsková volební komise dopíše do výpisu ze
<br> stálého seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování.To neplatí,pokud volič
<br> hlasuje na voličský průkaz <.>
<br> 8.Volič,který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem,je povinen tento
<br> průkaz odevzdat okrskové volební komisi,která jej přiloží k výpisu ze zvláštního
<br> seznamu voličů a vo...

Načteno

edesky.cz/d/4904818


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz