« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
mm
<br> v ' l V.; ::,LÍÝ U Hi!-„D V'.: ' LYNĚ M eStS ky U rad Stra k n ?čiěg Eprrcovává: Z/M [ošlo dne!.„,<.> 16.<.>.<.> nq.<.>.2.021.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Odbor dopravy [v 47 ',7' “' Spisový-znak: Velké náměstí 2 Č.jednací:.<.>.<.>.<.>./ČLL*.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 386 01 Strakonice Počet'.isrůdzolmnentu:.<.>.<.>.<.> 7Čwm.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> pracoviště Krále Jiřího z Poděbrad 772 Počet listů (svazků) příloh:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> MUST/038294/2021/OD/smit
<br> MUST/038294/2021/2
<br> ZNAKON,a.s.Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX Sousedovice XX Telefon: XXX XXX XXX XXX XX Strakonice E-mail: tereza.smidova©mu—st.cz IČ: 26018055 Datum: 13.9.2021 Vypraveno:
<br> VEREJ NA VYH LASKA
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Strakonice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný úřad podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon osilničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR- KŘ,DI Strakonice č.j.KRPC— 94984- 9-/ČJ- -2021- 020706 ze dne 9.9.2021 a č.j.KRPC- 94984-8—/ČJ—2021-020706 ze dne 9.9.2021
<br> s t a n o v u j e žadateli: společnosti ZNAKON,a.s <.>,Sousedovice 44,386 01 Strakonice,IČ: 26018055
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici č.III/ 1442 v obci Černětice a v obci Malenice z důvodu omezení rychlosti na 30 km/h v obci Cernětice a v obci Malenice pro zvýšení bezpečnosti na objízdné trase do 3,5 tv rámci realizace stavby „Rekonstrukce silnice I/4 — Zlešické zatáčky“,a to v tomto termínu: od 19.9.2021 do 31.10.2021
<br> za těchto podmínek: <.>
<br> 1) Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předložených a Policií CR schválených návrhů dop...

Načteno

edesky.cz/d/4900566

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz